CITO

 

Eindtoets basisonderwijs

De eindtoets van CITO wordt in de eerste week van februari in groep 8 afgenomen. Het meet de kennis die de leerling in de afgelopen acht jaar heeft opgedaan. De standaardscore die op het uitslagformulier wordt weergegeven geeft aan wat de mogelijkheden van een leerling zijn in de diverse brugklastypen voor het voortgezet onderwijs.

Deze score vormt als het goed is een bevestiging van het advies dat de basisschool al voordat de feitelijke CITO toets wordt gedaan in een gesprek aan de ouders over het kind heeft gegeven. Toch blijft het voor de meeste kinderen spannend. En hoewel scholen voor voortgezet onderwijs het advies van de basisschool het zwaarst laten wegen, worden er toch minimum scores geëist…

Niet zo gek dus dat veel leerlingen de CITO als een vorm van examen ervaren. Uit onderzoek is overigens bekend dat, op grond van het door de basisschool opgestelde onderwijskundig rapport, 80% van de leerlingen inderdaad terecht komt in het door CITO geadviseerde brugklastype, 10% van de leerlingen komt in een hoger en 10% in een lager type terecht (van der Lubbe e.a., 2004).

De voorbereiding die de basisschool geeft bestaat meestal uit het doen van een kennismakingstoets. CITO geeft aan dat de toets niet te trainen valt. De opgaven zijn namelijk niet gericht op het reproduceren van feiten maar op inzicht en het toepassen van kennis.

Toch is het voor sommige leerlingen zinvol om te oefenen. Al was het maar om te wennen aan het type toetsvragen. Het goed lezen van de opgaven en het bestuderen van de illustraties is vaak al het halve werk.

De voorbereiding voor de CITO bestaat uit een blok van 10 lessen waarin de kinderen wegwijs worden gemaakt met de structuur van de toets en het soort vragen. Zwakke onderwerpen kunnen eventueel extra geoefend worden waardoor de kinderen met meer zelfvertrouwen aan de toets beginnen.

Het belangrijkste doel van de voorbereiding is een kind dat met een gerust hart aan de CITO toets begint en kan presteren op het niveau dat bij zijn capaciteiten past.

Rekentoets 2F voortgezet onderwijs