Wie ben ik

foto Saskia

Ik ben Saskia Koster, 17 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs en sinds maart 2016 in het voortgezet onderwijs als remedial teacher.

Na mijn studie bewegingswetenschappen aan de VU en een paar jaar gewerkt te hebben in mijn eigen bedrijfsgezondheidsadviesbureau heb ik als zij-instromer de PABO gedaan. Het was voor mij vanaf het begin duidelijk dat ik naast het lesgeven aan een groep ook erg graag kinderen individueel zou willen begeleiden.

In 2002 en 2003 heb ik daartoe de post-hbo opleiding Remedial Teaching gedaan, en een jaar later de opleiding voor Intern Begeleider. Op de basisschool waar ik werkte kreeg ik de kans om naast een groep ook gedeeltelijk RT-werkzaamheden te verrichten. Dit heb ik gedurende vele jaren met plezier gedaan.

Al snel voelde ik de behoefte aan meer theoretische kennis, toegespitst op leerlingen die binnen de “zorg” vallen, om wat voor reden dan ook, en op welk vakgebied dan ook. In december 2008 heb ik de Master opleiding Special Educational Needs afgerond. Mijn afstudeerrichting was Remedial Teaching, waarbinnen ik een onderzoek heb gedaan naar beelddenken en de manier waarop spelling RT afgestemd kan worden op leerlingen die beelddenkkenmerken vertonen. Dit laatste heeft mij de vaste overtuiging opgeleverd dat er veel verschillende manieren bestaan waarop kinderen leren. En dat ze hun eigen stijl verdienen!

Ik neem de uitdaging aan mijn individuele hulp daarop af te stemmen…

De laatste twee jaar op “mijn” basisschool was ik rekencoördinator, heb daar eerst een opleiding voor gedaan, zodat ik inmiddels goed op de hoogte ben van dyscalculie, de referentieniveaus en de CITO-rekentoetsen van het voortgezet onderwijs, en belangrijker… het begeleiden van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Voor het CED ben ik een aantal jaren dyslexiebehandelaar geweest, en op verschillende scholen voor VO heb ik dyslectische leerlingen begeleid. Dit heeft me de nodige (praktische) kennis van dyslexie opgeleverd.